Filters
Close

Rơ Le Trung Gian

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

CR-M024DC4 (4C/O-6A-24V DC LED)

1SVR405613R1100

Mã hàng:1SVR405613R1100

Xuất xứ: Abb - Poland

116.000 VNĐ

CR-M024DC4 (4C/O-6A-24V DC)

1SVR405613R1000

Mã hàng:1SVR405613R1000

Xuất xứ: Abb - Poland

97.000 VNĐ

CR-M230AC4 (4C/O-6A-230V DC)

1SVR405613R3000

Mã hàng:1SVR405613R3000

Xuất xứ: Abb - Poland

114.000 VNĐ

CR-M230AC4L (4C/O-6A-230V AC)

1SVR405613R3100

Mã hàng:1SVR405613R3100

Xuất xứ: Abb - Poland

132.000 VNĐ

PLC Relay (1 C/O)

CWRE7-0842

Mã hàng: CWRE7-0842

Xuất Xứ: Cabur - Italy

125.000 VNĐ