Filters
Close

Contactor

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Contactor AF09-30-10 (Coil 24V)

1SBL137001R1110

Mã hàng: 1SBL137001R1110

Nhà sản xuất : ABB

258.000 VNĐ

Contactor AF09-30-10 (Coil 250V)

1SBL137001R1310

Mã hàng: 1SBL137001R1310

Nhà sản xuất : ABB

258.000 VNĐ

Contactor AF12-30-10 (Coil 24V)

1SBL157001R1110

Mã hàng: 1SBL157001R1110

Nhà sản xuất : ABB

310.000 VNĐ

Contactor AF12-30-10 (Coil 250V)

1SBL157001R1310

Mã hàng: 1SBL157001R1310

Nhà sản xuất : ABB

310.000 VNĐ

Contactor AF16-30-10 (Coil 24V)

1SBL177001R1110

Mã hàng: 1SBL177001R1110

Nhà sản xuất : ABB

413.000 VNĐ

Contactor AF26-30-00 24V (1SBL237001R1100)

1SBL237001R1100

Mã hàng: 1SBL237001R1100

Nhà sản xuất : ABB

578.000 VNĐ