Filters
Close

SIEMENS

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Màn hình HMI MP 377 Pro 15″

6AV6644-2AB01-2AX0

Mã hàng: 6AV6644-2AB01-2AX0

Nhà Sản Xuất: Siemens

112.123.000 VNĐ

Màn hình HMI TP700 COMFORT

6AV2124-0GC01-0AX0

Mã hàng: 6AV2124-0GC01-0AX0

Nhà Sản Xuất: Siemens

19.404.000 VNĐ

Màn hình HMI TP900 COMFORT

6AV2124-0JC01-0AX0

Mã hàng: 6AV2124-0JC01-0AX0

Nhà Sản Xuất: Siemens

33.316.000 VNĐ

Màn hình HMI TP1500 COMFORT

6AV2124-0QC02-0AX0

Mã hàng: 6AV2124-0QC02-0AX0

Nhà Sản Xuất: Siemens

54.869.000 VNĐ

Màn hình HMI TP1900 COMFORT

6AV2124-0UC02-0AX0

Mã hàng: 6AV2124-0UC02-0AX0

Nhà Sản Xuất: Siemens

66.625.000 VNĐ

Màn hình HMI TP2200 COMFORT

6AV2124-0XC02-0AX0

Mã hàng: 6AV2124-0XC02-0AX0

Nhà Sản Xuất: Siemens

78.192.000 VNĐ