Filters
Close

ASCON

Thiết bị đo lường ascon :

_ Cảm biến nhiệt độ

_ PT100

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Cảm biến nhiệt độ - Ascon

Thermocouple K

Mã hàng:Thermocouple K

Xuất xứ: Ascon Tecnologic- Italy

4.350.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ - PT100 (Ascon)

PT100

Mã hàng: PT100

Xuất Xứ : Ascon Tecnologic- Italy

820.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ - PT100 (Ascon)

PT100

Mã hàng: PT100

Xuất Xứ : Ascon Tecnologic- Italy

3.580.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu ATT1

ATT1

Mã hàng: ATT1

Nhà sản xuất: Ascon Technologic

1.250.000 VNĐ