Filters
Close

RCCB

RCCB

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

RCCB - 25A (2P, 30mA)

2CSF202006R1250

Mã hàng: 2CSF202006R1250

Nhà sản xuất: ABB

575.000 VNĐ

RCCB - 40A (2P, 30mA)

2CSF202006R1400

Mã hàng: 2CSF202006R1400

Nhà sản xuất: ABB

640.000 VNĐ

RCCB - 63A (2P, 30mA)

2CSF202006R1630

Mã hàng: 2CSF202006R1630

Nhà sản xuất: ABB

960.000 VNĐ

RCCB - 80A (2P, 30mA)

2CSF202005R1800

Mã hàng: 2CSF202005R1800

Nhà sản xuất: ABB

1.267.000 VNĐ

RCCB - 100A (2P, 30mA)

2CSF202005R1900

Mã hàng: 2CSF202005R1900

Nhà sản xuất: ABB

1.406.000 VNĐ

RCCB - 25A (2P, 100mA)

2CSF202006R2250

Mã hàng: 2CSF202006R2250

Nhà sản xuất: ABB

664.000 VNĐ