Filters
Close

Motor CB

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

MS116-0.63 (0.4 - 0.63A, 50KA)

1SAM250000R1004

Mã hàng: 1SAM250000R1004

Xuất xứ: ABB - Germany

411.000 VNĐ

MS116-1.0 (0.6-1A, 50KA)

1SAM250000R1005

Mã hàng: 1SAM250000R1005

Xuất xứ: ABB - Germany

424.000 VNĐ

MS116-1.6 (1.0-1.6A, 50KA)

1SAM250000R1006

Mã hàng: 1SAM250000R1006

Xuất xứ: ABB - Germany

424.000 VNĐ

MS116-10.0 (6.3 - 10A, 50KA)

1SAM250000R1010

Mã hàng: 1SAM250000R1010

Xuất xứ: ABB - Germany

499.000 VNĐ

MS116-12 (8 - 12A, 50KA)

1SAM250000R1012

Mã hàng: 1SAM250000R1012

Xuất xứ: ABB - Germany

499.000 VNĐ

MS116-16 (10 - 16A, 16KA)

1SAM250000R1011

Mã hàng: 1SAM250000R1011

Xuất xứ: ABB - Germany

499.000 VNĐ