Filters
Close

Bộ Nguồn

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Bộ Nguồn Cabur 24VDC/5A

XCSF120C

Mã hàng: XCSF120C

Nhà sản xuất : ABB

1.890.000 VNĐ

Bộ Nguồn Cabur 24VDC/3.5A

XCSL85C

Mã hàng: XCSL85C

Nhà sản xuất : ABB

1.311.000 VNĐ

Bộ Nguồn Cabur 24VDC/5A

XCSL120C

Mã hàng: XCSL120C

Nhà sản xuất : ABB

1.461.000 VNĐ

Bộ Nguồn Cabur 24VDC/10A

XCSL240C

Mã hàng: XCSL240C

Nhà sản xuất : ABB

2.004.000 VNĐ

Bộ Nguồn Cabur 24VDC/20A

XCSL481C

Mã hàng: XCSL481C

Nhà sản xuất : ABB

4.379.000 VNĐ

Bộ nguồn Cabur 24VDC/3.5A

XCSF85C

Mã hàng: XCSF85C

Nhà Sản Xuất: CABUR

Liên Hệ