Filters
Close

INVERTEK DRIVES

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Optidrive E3-0.75KW (3P,380V)

ODE-3-140022-3012

Mã Hàng : ODE-3-140022-3012

Xuất xứ: UK
3.555.000 VNĐ

Optidrive E3-1,5KW (3P,380V)

ODE-3-140041-3012

Mã Hàng: ODE-3-140041-3012

Xuất xứ: UK
4.046.000 VNĐ

Optidrive P2-0.75KW (3P,380V)

ODP-2-24075-3KF42

Mã hàng:ODP-2-24075-3KF42

Nhà Sản Xuất: Invertek

7.767.000 VNĐ

Optidrive E3-2,2KW (3P,380V)

ODE-3-240058-3042

Mã Hàng: ODE-3-240058-3042

Xuất xứ: UK
4.996.000 VNĐ

Optidrive P2-1.5KW (3P,380V)

ODP-2-24150-3KF42

Mã hàng:ODP-2-24150-3KF42

Nhà Sản Xuất: Invertek

8.372.000 VNĐ

Optidrive E3-4,0KW (3P,380V)

ODE-3-240095-3042

Mã Hàng: DE-3-240095-3042O

Xuất xứ:UK
5.670.000 VNĐ