Filters
Close

Tụ bù DUCATI

Xem Dạng
Sắp Xếp
Hiển Thị trên trang

Tụ bù Ducati XD416463103 (440V, 50Hz, 10kVAr)

XD416463103

Mã hàng: XD416463103

Nhà Sản Xuất: DUCATI

Liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Ducati XD416463203 (440V, 50Hz, 15kVAr)

XD416463203

Mã hàng: XD416463203

Nhà Sản Xuất: DUCATI

Liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Ducati XD416463263 (440V, 50Hz, 20kVAr)

XD416463263

Mã hàng: XD416463263

Nhà Sản Xuất: DUCATI

Liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Ducati XD416463313 (440V, 50Hz, 25kVAr)

XD416463313

Mã hàng: XD416463313

Nhà Sản Xuất: DUCATI

Liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Ducati XD416463363 (440V, 50Hz, 30kVAr)

XD416463363

Mã hàng: XD416463363

Nhà Sản Xuất: DUCATI

Liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ

Tụ bù Ducati XD416462260 (415V, 50Hz, 20kVAr)

XD416462260

Mã hàng: XD416462260

Nhà Sản Xuất: DUCATI

Liên hệ: sales@getvn.vn hoặc 0943530440

Liên Hệ